نمایش دادن همه 17 نتیجه

سرشیشه نچرال التراسافت سه قطره فیلیپس اونت

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال جریان متغیر فیلیپس اونت مدل SCF045/27

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال غذای غلیظ Y فیلیپس اونت مدل SCF046/27

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه کلاسیک پلاس تک‌قطره‌ فیلیپس اونت

۱۵۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه استاندارد جریان‌متوسط فیلیپس اونت

۵۲٫۰۰۰ تومان

سرشیشه استاندارد جریان‌کم فیلیپس اونت

۵۲٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال چهار قطره التراسافت فیلیپس اونت مدل SCF044/27

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال التراسافت تک قطره فیلیپس اونت

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال التراسافت دو قطره فیلیپس اونت

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه استاندارد جریان‌زیاد فیلیپس اونت

۵۲٫۰۰۰ تومان

سرشیشه نچرال التراسافت جریان آغازین (نیم قطره) فیلیپس اونت

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

سرشیشه استاندارد غذای غلیظ فیلیپس اونت

۵۲٫۰۰۰ تومان

سرشیشه کلاسیک پلاس سه‌قطره‌ای فیلیپس اونت

۱۵۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه ی کلاسیک پلاس جریان متغیر فیلیپس اونت

۱۳۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه کلاسیک پلاس دوقطره‌ای فیلیپس اونت

۱۵۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه کلاسیک پلاس غذای غلیظ فیلیپس اونت

۱۵۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه کلاسیک پلاس چهارقطره‌ای فیلیپس اونت

۱۵۹٫۰۰۰ تومان

سرشیشه های سیلیکونی بهداشتی بدون بو و مزه فیلیپس اونت، با توجه به سن کودک و نیاز او در سری های مختلف در جریان های مختلفی تولید شده اند

مخصوص مایعات غلیظ تر

جریان متغیر : برای کودکان سه ماه و بالاتر
وای کات (ستاره ای) : برای کودک 6 ماه و بالاتر از آن

مخصوص مایعات رقیق

یک قطره : برای نوزادی
دو قطره : برای کودک 1 ماه و بالاتر از آن
سه قطره : برای کودک 3 ماه و بالاتر از آن
چهار قطره : برای کودک 6 ماه و بالاتر از آن
جریان متغیر : برای کودک 3 ماه و بالاتر از آن

سرشیشه ها